Teollisuuden uutisia

Taajuusmuuttajien käyttö- ja huoltotekniikka

2022-02-11
Taajuusmuuttaja on sähköenergian ohjauslaite, joka muuntaa tehotaajuuden teholähteen toiselle taajuudelle käyttämällä tehopuolijohdelaitteiden on-off-toimintoa. Taajuusmuunnosohjaimen huoltotestausalusta koostuu pääasiassa kahdesta osasta, huoltoosasta ja testiosasta.

1. Taajuusmuuttajassa tulee olla hyvä maadoitusjohdin. Tehtaan maadoitusjohto katkeaa harvoin, mutta katketessa taajuusmuuttaja on helppo polttaa. Koska jos moottorissa on vuoto ja tehtaan maadoitusjohto katkeaa, voimakas sähkö kulkee muuntimen emolevyyn muuntimen maadoitusjohdon kautta, jolloin emolevyn johdotuspää näyttää voimakkaalta sähkövalolta. , polttaa emolevyä.

2. Invertterin tasasuuntaajan sillan vaurioituminen on myös yksi taajuusmuuttajan yleisimmistä vioista. Alkuvaiheessa valmistetut invertteritasasuuntauslohkot ovat pääosin dioditasasuuntaajia ja tällä hetkellä osa tasasuuntaajalohkosta käyttää tyristoritasasuuntaajamoodia (jännite- ja taajuusmodulaatioinvertteri).

3. Invertterin tehoyksikön kuituongelma korkeapaineisten osien vuoksi, ohjauslaite kuuluu matalapaineisiin osiin, matalapaineisiin ja korkeapaineisiin, on varmistettava korkea turvallisuus, yhdessä ohjausyksikön ja tehoyksikön kanssa on oltava turvalliset välit, jotta voidaan varmistaa kaukovälillä signaalinlähetystoiminnolla on edelleen erittäin hyvä sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys, ohjausyksikön ja tehoyksikön välillä valitsee optisen kuidun viestintätaidot, Valokuitu- ja valokuitusignaalin lähetys/vastaanotto viestintävälineeksi ohjaimen ja tehoyksikön välillä.